P -Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır?

 

Araştırma sonuçlarında p-değeri, gözlemlenen farkın rastgele şans eseri olup olmama olasılığının bir ölçüsüdür. Çalışmada sıfır hipotezini kabul veya reddetmek için hipotez testinde p-değeri kullanılır. p-değeri, sıfır hipotezine karşı kanıttır. Bu değer ne kadar küçükse, sıfır hipotezini reddetmek için gereken kanıt o kadar güçlüdür.
Grafikte p-değeri olasılık dağılımının kuyruğundaki alan olarak belirlenir ve iki kuyruklu bir test kullanıyorsanız test istatistiğinin sol ve sağdaki alandır.
-p ≤ 0.05 sıfır hipotezini reddeder.
-p > 0.05 alternatif hipotezin zayıf olduğu anlamına gelir, bu nedenle sıfır hipotezi reddedilemez.

p-değeri Nasıl Rapor Edilir?

Makale ve bilimsel araştırma raporlarında p-değeri rapor edilirken bir kaç hususa dikkat edilmesi gerekir:

1. p-değerleri açık rapor edilmelidir, bu değer p<0.05, p<0.01 şeklinde rapor edilemez.
2. Araştırma sonuçlarında 0.000 p-değeri yoktur, bu değer uygulama tarafından üç basamaklı rapor edildiğinden dolayı “sıfır” olarak rapor edilmiştir, bu nedenle sıfır elde edilen değer p<0.001 olarak rapor edilmelidir.
3. p-değeri simgesi küçük harfler ile yazılmalıdır.
4.p-değerlerini rapor ederken bütün değerlerin aynı basamakta ve tercihen üç basamaklı rapor edilmesi daha uygun olacaktır.