Post-Hoc testi

Post-hoc testleri için Mann-Whitney testi yapılabilir mi?

ANOVA testi ne zaman kullanılır, Kruskal-Wallis H testi ne zaman kullanılır? İstatistiksel test seçimi adımlarını doğru ilerlediyseniz; üç veya daha fazla bağımsız grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ANOVA testi kullanacaksınız. Ancak bazı durumlarda veriler ANOVA’nın dağılımsal varsayımlarını karşılamaz. Başka bir deyişle veriler normal dağılmayabilir. Bu durumda, tek yönlü …

Post-hoc testleri için Mann-Whitney testi yapılabilir mi? Devamı »

Faktör Analizi Nedir

Faktör analizi neden yapılır? Faktör analizi, veri azaltma işlemi olarak da adlandırılabilir. Çalışmanızda birçok değişken bulunduğunu farz edelim. Değişkenleri tek tek incelemektense bir birine yakın bulunan değişkeni tek çatı altında(bir faktör olarak) toplamak istiyorsanız başvurduğunuz analiz faktör analizi olacaktır. Örneğin çalışmanızda korku, stres, mutluluk, kızgınlık, heyecan, gurur, sinirli, çaresiz, depresif, huzurlu gibi birçok duygu ölçtünüz. …

Faktör Analizi Nedir Devamı »

Cohen's d

Cohen’s d Etki Büyüklüğü

Cohen’s d Nedir? Cohen’s d, iki ortalama arasındaki bulunan farkın büyüklüğünü belirlemek için kullanılan bir etki büyüklüğüdür. Bu etki büyüklüğü t-testi ve ANOVA sonuçlarının daha açıklayıcı raporlanmasına yardımcı olur ve meta-analizinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Cohen’s d etki büyüklüğünü hesaplamak için kullanılan formül bu şekildedir: Bu yazıda Cohen’s d etki büyüklüğü SPSS programı yardımıyla hesaplaması …

Cohen’s d Etki Büyüklüğü Devamı »

Bibliyometrik analizi nedir

Bibliyometrik Analizi

Bibliyometrik analizi nedir? Bibliyometrik analizi, akademik ve bilimsel çalışmaların niceliksel analizini içeren bir analiz dalıdır. Yazarların üretkenliği, dergilerin etkisi ve araştırma konularının zaman içindeki gelişimi gibi çalışmaların yönlerini ölçmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz teknikleri, bilimsel literatürdeki kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri incelemek için kullanılır. Bibliyometrik analizi nerede kullanılır? Bibliyometrik analizi, akademik çalışmaların etkisini ve …

Bibliyometrik Analizi Devamı »

R program

R programına veri girişi

R programına veri girişi nasıl yapılır? R programı bir yazılım dilidir ve çoğunlukla veri görselleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu program kütüphaneleri aracıyla çeşitli grafikler üretmek için kullanıldığı yanı sıra profesyonel analizleri uygulamak için de kullanılmaktadır. R programında ilk adım, programın veriyi okumasını sağlamaktır. Veri girişi veya veri okumasını sağlamak için çeşitli komutlar mevcuttur. Bu komutlar değişik …

R programına veri girişi Devamı »