Biyoistatistik ve Veri Analiz Uzmanı

Biyoistatistik, sağlıkla ilgili alanların bilimsel araştırmalarında istatistiksel tekniklerin uygulanması ve bu alanları incelemek için yeni araçların geliştirilmesidir. Son zamanlarda biyoistatistik alanı, sağlığın iyilelemesinde ve hastalıkların azaltılmasında vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Hakkımda

2011 yılında Tebriz Üniversitesi Matematik Fakültesi, İstatistik programından mezun oldum. 2013 – 2015 yılında Tahran Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini, “Çarpık Biyomarkerlerde Probit Modelin Uygunluğu” konulu tez ile tamamladım. Daha sonra 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladım.

2020 yılında Biyoistatistik doktora programını “Hassas Sorulara Yönelik Yöntemlerin Performansının Karşılaştırması” konulu tez ile tamamladım. Hâlihazırda “Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi” ve “Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi”nde İstatistik editörü olarak görev yapmaktayım. Evli olup Bursa’da ikamet etmekteyim. Çalışma alanlarım arasında biyomarkerların birleşimi, hassas sorular, mediation analizi, trend analizi, yapısal eşitlik modellemesi konuları yer almaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Verdiğim Dergiler

* Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
* Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz!
Peter Drucker

İstatistiksel Makale ve Yazılarım

Blog Yazıları
 • Biyoistatistik Bilimi
  Biyoistatistik Bilimi

    Biyoistatistik Bilimi Biyoistatistik, halk sağlığı alanı da dahil olmak üzere sağlık bilimlerinde üretilen bilimsel verilerin yorumlanmasından sorumlu istatistik dalıdır. Halk sağlığında özneler olarak hastalar, topluluklar veya popülasyonlardaki değişkenleri değerlendirmek, bunları…

  Devamını Oku »
 • Uygun İstatistiksel Test Seçimi
  Uygun İstatistiksel Test Seçimi

  Uygun İstatistiksel Test Seçimi Günümüzde bilimsel araştırmaların çoğunda çıkarımsal istatistikler kullanılmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacılar belirlenen hipotezleri istatistiksel testler ile test etmektedir. Çoğu zaman birçok istatistiksel test arasından hipotez testi için…

  Devamını Oku »
 • Tek Kuyruklu ve İki Kuyruklu Testler
  Tek Kuyruklu ve İki Kuyruklu Testler

  Tek kuyruklu bir test, sıfır hipotezden belirli bir yönde sapma olasılığını hesaplarken, iki kuyruklu bir test, sıfır hipotezinden her iki yönde sapma olasılığını hesaplar. Başka bir deyişle, iki kuyruklu bir…

  Devamını Oku »
 • P-Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır?
  P-Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır?

  P -Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır?   Araştırma sonuçlarında p-değeri, gözlemlenen farkın rastgele şans eseri olup olmama olasılığının bir ölçüsüdür. Çalışmada sıfır hipotezini kabul veya reddetmek için hipotez testinde p-değeri kullanılır.…

  Devamını Oku »