Tek Kuyruklu Testler ve İki Kuyruklu Testler

 

Tek kuyruklu bir test, sıfır hipotezden belirli bir yönde sapma olasılığını hesaplarken, iki kuyruklu bir test, sıfır hipotezinden her iki yönde sapma olasılığını hesaplar. Başka bir deyişle, iki kuyruklu bir test ortalamanın önemli ölçüde araştırılan değişkenden büyük ve küçük olup olmadığını test edecektir.

 

Bir klinik araştırmada iki müdahale karşılaştırıldığında, sıfır hipotezi iki müdahale arasında fark olmadığını varsayar. Bu hipotezden sapma, iki kuyruklu bir testte herhangi bir müdahale lehine olabilir, ancak tek kuyruklu bir testte, yalnızca bir müdahalenin diğerine üstünlük gösterebileceği varsayılır. Belirli bir veri kümesi için, tek kuyruklu bir test, iki kuyruklu bir testten daha küçük bir p değeri sahiptir. İstatistiksel uygulamalar sonucunda iki kuyruklu ve tek kuyruklu testlerin her ikisi rapor edilir, ancak akademik yazılarda iki kuyruklu testlerin sonucu rapor edilmelidir.

2 thoughts on “Tek Kuyruklu ve İki Kuyruklu Testler”

Yorumlar kapalı.