R programına veri girişi

R programına veri girişi nasıl yapılır?

R programı bir yazılım dilidir ve çoğunlukla veri görselleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu program kütüphaneleri aracıyla çeşitli grafikler üretmek için kullanıldığı yanı sıra profesyonel analizleri uygulamak için de kullanılmaktadır. R programında ilk adım, programın veriyi okumasını sağlamaktır. Veri girişi veya veri okumasını sağlamak için çeşitli komutlar mevcuttur. Bu komutlar değişik veri tipini R’a okutmak için geliştirilmiştir. Bu yazıda amaç, veri girişi için geliştirilen komutları sıralamak değildir. Bu yazıda elinizde bulunan bir veri setini R programına okutmanın en kullanışlı yolunu anlatılacaktır. R programına veri aktarımının en kolay yolu CSV formatında okutmaktır. CSV dosyaları, her satır değerlerinin virgül veya sekme gibi bir sınırlayıcıyla ayrıldığı metin dosyalarıdır. Verinizi basit bir şekilde EXCEL dosyasında girip, CSV formatında kaydettiğiniz takdirde tek bir komut ile veriyi R programına okutabilirsiniz. CSV dosyanızı bilgisayarınızda herhangi bir yere kaydedebilirsiniz, ancak R programı Türkçe karakterleri okuyamadığı için, Türkçe karakter içeren dosya isimlerinden kaçının. Daha da kolay olsun istiyorsanız dosyanızı masaüstüne kaydedin. Daha sonra bu dosyayı R programına okutmak için “read.csv”  komutunu kullanabilirsiniz. “read.csv” herhangi bir kütüphaneye ihtiyaç duymaz, komutu direkt yazabilirsiniz. Bu komutun en önemli argümanları bu şekildedir:

read.csv(file, header, sep ,  dec)

file=verinizin bulundu dosyayı gösterir.

Header= verinizin başlık satırı olup olmadığını gösterir.

Örnek kod

Örnek kod satırı olarak bu kodu çalıştırabilirsiniz:

Data=read.csv(file=”C:\\Users\\Robab\\Desktop\\ GDP.csv”,dec = “,”,sep=”;”, header=T)

Burada dikkat edilmesi gerekenler:

-Verinize herhangi bir isim verebilirsiniz. Yukarıdaki kod içinde ben “Data“ ismini kullandım. Veriye isim tanımlamazsanız fonksiyonlar içinde veriyi ekleyemezsiniz.

-Verinizin bulunduğu dosya adresini doğru girin.

-Türkçe karakterler ve EXCEL kullanıyorsanız, mutlaka ondalık ayrıcını kontrol etmelisiniz. Veri dosyasında ayracınız neyse onu “dec” argümanı ile belirtin.

-CSV dosyasını nokta virgül ile ayrılmış seçtiyseniz onu “sep” argümanı ile belirtmeniz lazım.

-Verinizin başlık satırı varsa, “header” argümanını mutlaka T (True) tanımlamanız gerekir, yoksa R başlık satırını veriye dâhil edecektir.