Bibliyometrik Analizi

Bibliyometrik analizi nedir?

Bibliyometrik analizi, akademik ve bilimsel çalışmaların niceliksel analizini içeren bir analiz dalıdır. Yazarların üretkenliği, dergilerin etkisi ve araştırma konularının zaman içindeki gelişimi gibi çalışmaların yönlerini ölçmeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz teknikleri, bilimsel literatürdeki kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri incelemek için kullanılır.

Bibliyometrik analizi nerede kullanılır?

Bibliyometrik analizi, akademik çalışmaların etkisini ve kalitesini değerlendirmek, araştırma eğilimlerini belirlemek ve bireysel araştırmacıları değerlendirmek için kullanılır. Genel olarak bibliyometri, belirli bir bilim dalında araştırma üretkenliğini, işbirliği modellerini ve akademik bilimin kuş bakışı manzarasını değerlendirmek için niceliksel bir çerçeve sağlar.

Bibliyometrik analiz teknikleri

-Atıf Analizi: Belirli bir makale, yazar veya derginin aldığı alıntıların sayısının incelenmesini içerir. Atıf analizi, bir yayının veya araştırmacının akademik topluluk içindeki etkisini değerlendirmek için kullanılır.

Bilimsel Yayın Analizi: Bireylerin, kurumların veya ülkelerin yayın çıktılarının analiz etmektedir. Yayınların sayısını, yayın türlerini ve yayınların farklı dergi ve konu alanlarına dağılımını içerir.

Ortak Yazarlık Analizi: Bu teknik, ortak yazarlık ilişkilerini analiz ederek araştırmacılar arasındaki işbirliği modellerini incelemeye odaklanır. Bilimsel işbirliğindeki araştırma ağlarını, ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olur.

Dergi Etki Faktörü: Dergi Etki Faktörü (JIF), belirli bir dergide belirli bir dönemde yayınlanan makalelerin aldığı ortalama alıntı sayısını gösteren bir ölçüdür.

H-indeksi: H-indeksi, bir araştırmacının hem üretkenliğini ve etkisini ölçen bir ölçümdür. Yayın sayısını ve aldığı alıntı sayısını dikkate alır.

Anahtar Kelime Analizi: Anahtar kelimelerin sıklığını ve kullanımını incelemek, araştırma eğilimleri, popüler araştırma konularını ve belirli bir alandaki odak değişimlerini belirlemeye yardımcı olur.

Bibliyografik Eşleştirme: İki yayının paylaştıkları referanslara dayanarak aralarındaki benzerlik derecesini değerlendirir. Daha yüksek bibliyografik bağlantıya sahip belgeler daha güçlü bir tematik bağlantıyı işaret eder.

Ortak Atıf Analizi: Ortak atıf analizi, sıklıkla birlikte atıf yapılan makaleleri tanımlar ve böylelikle farklı araştırma çalışmaları arasındaki ilişkileri ortaya çıkarır ve bir alanın entelektüel yapı haritasını çıkarır.

Altmetrik: Sosyal medyadaki alıntılar, indirmeler ve çevrimiçi tartışmalar gibi göstergeleri kullanarak bilimsel çalışmaların etkisini ölçer.