McNemar ve Marginal Homogeneity testinin farkı nedir?

Bağımlı iki grup arasında hangi analizler yapılır?

Bağımlı iki grup arasında belirli bir ölçek puanı farkı var mıdır diye araştırdığınızı düşünün. Örneğin bir ölçek uyguladınız ve ölçek puanını topladınız, daha sonra o gruba bir eğitim uyguladınız ve eğitimden sonra puan farkı oldu mu diye bakmak için tekrar ölçeği uyguladınız ve puanları topladınız. Şimdi sizin elinizde eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçek puanı(sürekli değer) mevcuttur. Bu durumda analiz için eşleştirilmiş t testi veya parametrik olmayan karşılığı Wilcoxon testi kullanılmanız gerekmektedir. Ancak ölçek puanınız sürekli değil de, ikili bir değer ise(örneğin; “Evet”, “Hayır”) bahsedilen testleri kullanamazsınız. Bu durumda McNemar testi kullanmanız gerekir. Başka bir değişle, McNemar testi, “bağımlı iki grup” ile “ikili(binary) değişken” üzerinde farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

McNemar parametrik midir?

McNemar testi parametrik değildir, örneklem hacminin küçük olduğu durumlarda veya veri normal dağılmadığında kullanılır.
McNemar testini şematik olarak göstermek istersek,
McNemar testi nasıl yapılır?

Marginal Homogeneity testi nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz ikili ölçek puanı yerine, ikiden fazla kategorimiz varsa, Marginal Homogeneity testini kullanmalısınız. Örneğin ölçek puanımız “düşük=1”, “orta=2” ve “yüksek=3” gibi üç kategoriye ayrılmıştır ve bizim eğitim öncesi ve sonrası değerlerimiz mevcuttur; bu durumda ölçek puanımız eğitim öncesi ve sonrası farklılık göstermiş midir değerlendirmek için Marginal Homogeneity testini yapmalıyız.

Marginal Homogeneity testi parametrik midir?

Marginal Homogeneity testi parametrik değildir, örneklem hacminin küçük olduğu durumlarda veya veri normal dağılmadığında kullanılır.
Şematik görünümü ise bu şekildedir:
Cochran'ın Q testi nasıl kullanılır?
Parametrik ve parametrik olmayan testler hakkında Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler yazısını okuyabilirsiniz.