Biyoistatistik Bilimi

Biyoistatistik, sağlık bilimlerinde üretilen bilimsel verilerin yorumlanmasından sorumlu istatistik dalıdır. Özneler olarak hastalar, topluluklar veya popülasyonlardaki değişkenleri değerlendirmek, bunları anlamak ve farklı varyasyon kaynaklarını anlamlandırmak biyoistatistikçilerin sorumluluğundadır. Biyoistatistik, biyoloji, ve tıp alanlarında araştırma yapmak için istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını kullanır. Çoğu zaman, biyoistatistik uzmanları; diğer bilim adamları, klinisyenler ve araştırmacılarla işbirliği yaparlar. Kolektif bir çalışmayla, etkin bir bilgi alış-verişiyle araştırmalarını yürütürler.

Biyoistatistik bilimi biyoloji, sağlık politikası, klinik tıp, sağlık ekonomisi ve bir dizi başka bilimde de bilginin ilerlemesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Biyoistatistik biliminin yürütüğü çalışmalar aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:
Klinik araştırmalar: Popülasyonlarda tedavi, tarama ve önleme yöntemlerinin değerlendirilmesinin incelenmesi
Epidemiyolojik: İnsanlarda hastalığın nedenlerini ve kökenlerini incelemek
Mekansal Çalışmalar: Hastalık / risk faktörlerinin coğrafi dağılımının incelenmesi

Biyoistatistik bilim adamlarının sorumlulukları şunları içerir:

Sağlık, ile ilgili deneyler tasarlamak ve yürütmek,
Mevcut sağlık programlarını iyileştirmek ve sağlık sektöründeki sorunları ve çözümleri belirlemek için veri toplama ve analiz etme, bulgularının sonuçlarını yorumlamak,
Araştırma sonuçlarının geçerliliği ve güvenitliğini araştırmak.

 

2 thoughts on “Biyoistatistik Bilimi”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.