Dunn Bonferroni testi

Kruskal-Wallis testi nedir?

Kruskal-Wallis testi üç veya daha fazla bağımsız grubun veya kategori medyanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu test tek Yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan eşdeğeri olarak kullanılır. Kruskal-Wallis testinin sonuçlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlılık elde edildiyse, tam olarak hangi iki kategorinin veya grubun farklı olduğunu belirlemek için post hoc testleri yapılmalıdır.

Dunn Bonferroni testi nedir?

Dunn Bonferroni testi, Kruskal Wallis testi yapıldıktan sonra yapılan bir post hoc testidir. Dunn Testi, her bağımsız grup arasında ikili karşılaştırmalar yapar ve size hangi grupların belirli bir α düzeyinde istatistiksel olarak önemli ölçüde farklı olduğunu söyler. Dunn Bonferroni testi alfa veya anlamlılık düzeyini yapılan karşılaştırma sayısına bölerek genel Tip I hata oranını korumaktadır.

SPSS’te Dunn Bonferroni testi nasıl yapılır?

SPSS’te sürüm 19 ve sonrasında, “Analyze>Nonparametric Tests>Independent Samples” izlendiğinde, açılan pencerede Fields başlığında Test Fields kutusuna bağımlı değişken ve Groups kutusuna ikiden fazla kategorili bir gruplandırma faktörü belirtmek gerekir. Daha sonra Settings başlığında customize tests’i seçip Compare distributions across groups bölümünde Kruskal-wallis one way ANOVA(k samples) seçtiğiniz taktirde Dunn-Bonferroni testi ikili karşılaştırmalar için otomatik olarak üretilir. Dunn-Bonferroni testinin sonuçlarını görüntülemek için uygulama tarafından verilen çıktıda Hipotez Test Özeti’ne çift tıklamanız gerekir. Model Görüntüleyici açıldığında, ekranın sağ alt kısmında View sekmesinde İkili Karşılaştırmalar’ı seçin, ikili karşılaştırmalar için Dunn-Bonferroni testi sonuçları pencerede görünecektir.

Farklı analizler için Uygun İstatistiksel Test Seçimi yazısını okuyabilirsinz.