Post-hoc testleri için Mann-Whitney testi yapılabilir mi?

ANOVA testi ne zaman kullanılır, Kruskal-Wallis H testi ne zaman kullanılır?

İstatistiksel test seçimi adımlarını doğru ilerlediyseniz; üç veya daha fazla bağımsız grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ANOVA testi kullanacaksınız. Ancak bazı durumlarda veriler ANOVA’nın dağılımsal varsayımlarını karşılamaz. Başka bir deyişle veriler normal dağılmayabilir. Bu durumda, tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan bir versiyonu Kruskal-Wallis testini kullanabilirsiniz.

Post Hoc testi ne için kullanılır?

ANOVA veya Kruskal-Wallis testi size yalnızca gruplar arası ortalamaları açısından farklı olup olmadığını söyleyecektir. Ancak farkın nerede olduğu veya hangi spesifik grup ortalamasının hangisinden farklı olduğunu belirtmeyecektir. Bu amaç için bir post-hoc testi yapmanız gerekir.Farzedelim ki belli puan ortalamalarını üç grupten fazla grup arasında değerlendirip, puanın gruplar arası fark olup olmadığını bakmak istiyorsunuz; verileriniz narmal dağılmamaktadır ve Kruskal-Wallis testi yapmaya karar verdiniz. Sonuçlar size gruplar arası fark olduğunu göstermektedir. Peki fark nerededir? Bulunan fark hangi iki grup arasındadır? Bu soruları cevaplamak için post-hoc testi yapmanız gerekir.

Dunn-Bonferroni testi nedir?

Kruskal-Wallis testinden sonra post hoc testleri için Dunn-Bonferroni testi yapılmaktadır. Bu testin anlatımını bu linkten bulabilirsiniz.Post hoc testleri, ikili gruplarda karşılaştırma testi yapmaktadır, yani bir grubun ortalama sıralamasının başka bir grubun ortalama sıralamasından önemli ölçüde farklı olup olmadığını test etmektedir.

Post-hoc testleri için Mann-Whitney testi yapılır mı?

Muhtemelen iki grup arasındaki karşılaştırma denildiğinde Mann-Whitney sıralama testi akla gelen ilk testtir. Peki, post hoc testleri için her iki grup üzerinde Mann-Whitney testi yapmak iyi bir fikir mi?Hayır! Post hoc testlerinde Mann-Whitney testi uygulanamaz.Çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulansa bile Mann-Whitney testi uygun değildir. Peki neden?1 -Mann-Whitney testi aynı anda yalnızca iki grubun sıralamasını kullanır. Ancak Kruskal-Wallis testi tüm gruplar arasında paylaşılan sıralamaları hesaplamaktadır. Bu nedenle post hoc testi amacıyla yapılan Mann-Whitney testi için kullanılan sıralamalar Kruskal-Wallis testi tarafından kullanılan sıralamalardan farklıdır.2- Mann-Whitney testi, Kruskal-Wallis sıfır hipotezinin ima ettiği toplu varyansı kullanmaz. Ancak Dunn-Bonferroni testi toplu(pooled) varyansı kullanır.Daha kolay ifade etmemiz gerekirse, post hoc testi amacıyla yapılan Mann-Whitney testi sadece iki grubun var olduğunu varsayar ancak Dunn-Bonferroni testi çoklu grup olduğunu varsayarak,  ikili karşılaştırmalar yapar.