Hipotez testi

Hipotez nedir?

Hipotez testleri deneysel veya gözlemsel veri kullanarak istatistiksel karar verme yöntemidir. Başka bir deyişle, hipotez bir tahmindir ve deney veya gözlem yoluyla test edilebilir olmalıdır. Hipotez örnekleri bu şekilde olabilir:

-Yeni bir ilaç işe yarıyor mu?

-Öğrenciler için farklı bir öğretim yolu yararlı mı?

-Stres daha fazla yemek yemeye sebep oluyor mu?

-Kadınlarda migren baş ağrısı daha fazla mı?

Hipotez nasıl yazılır?

Peki iyi bir hipotez nasıl olur? Hipotez yazmak için ne yapmanız gerekir? Örneğin, yeni bir eğitim yöntemi için araştırma yapıyoruz; bir hipotez yazmak, cevaplamak istediğiniz bir araştırma sorusuyla başlar. Soru, projenizin kısıtlaması gibi olmalıdır. Bu araştırma sorusu sizin hipoteziniz olacaktır. Kısacası, hipotez teste tabi tutabildiğiniz sürece herhangi bir araştırma sorusu olabilir. Hipotezler, iki veya daha fazla değişken türü arasında bir ilişki önerir. Değişken türlerinden bağımsız değişken, araştırmacının değiştirdiği veya kontrol ettiği bir özelliktir. Bağımlı değişken, araştırmacının gözlemlediği ve ölçtüğü bir özelliktir.

Hipotez cümlesi nasıl olmalı?

Peki, hipotezimiz belirlendikten sonra, hipotez cümlesi nasıl olmalı veya hipotez cümlesi nasıl yazılır? H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur? Hipotezleri kurmak için önce araştırma sorunuzu bir cümle olarak ifade etmeniz gerekir:

Araştırma sorusu örneği: Uygulanan yeni eğitim yöntemi öğrenciler için yararlı mı?

Değişkenleri tanımlamak için eğer…o zaman formunda basit bir tahmin yazabilirsiniz. Cümlenin ilk kısmı bağımsız değişkeni, ikinci kısmı ise bağımlı değişkeni belirtir. Örneğin;

-Birinci sınıf öğrencisi için yeni yöntem yararlıysa, sınav puanları artacaktır.

Akademik araştırmalarda, hipotezler değişkenler arasındaki tahmin edilen ilişkiyi doğrudan belirttiğiniz korelasyonlar veya etkiler açısından ifade edilir. Örneğin;

Hipotez örneği: Birinci sınıf öğrencileri için uygulanan yeni eğitim yöntemi final sınav puanları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Bu sizin birinci hipotezinizdir. Bu aşamada sıfır hipotezinizi yazmanız gerekir.

Sıfır hipotezi

Sıfır hipotezi, değişkenler arasında hiçbir ilişkinin olmadığı varsayılan konumdur. Sıfır hipotezi H0 olarak yazılırken, alternatif hipotez H1’dir. Hipotez örneği olarak aşağıdaki cümleleri kurabiliriz.

H0: Birinci sınıf öğrencileri için uygulanan yeni eğitim yöntemi final sınav puanlarına etkisi yoktur.

H1: Birinci sınıf öğrencileri için uygulanan yeni eğitim yöntemi final sınav puanları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Hipotez testi

Hipotezler kurulduktan sonra istatistiksel yöntemi seçmeniz lazım. Konuyla ilgili Uygun İstatistiksel Test Seçimi yazımı okuyabilirsiniz. Hipotez testinde p değeri için ise p-Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır? Yazımı inceleyebilirsiniz.